O vizită de iarnă la “polul căldurii” din România

În manualele de geografie, dar și în cursuri universitare de profil, precum și în mai toată literatura științifică se vorbește de mai bine de jumătate de secol de un maxim absolut de temperatură înregistrat în România, pe 10 august 1951, la Ion Sion în Bărăganul brăilean. E aproape firesc să ne gândim ca învățăcei că aceasta ar fi fost o localitate din Bărăgan cu o stație meteorologică în funcțiune la vremea respectivă. Poveste e însă ceva mai complicată.

De fapt, localitatea Ion Sion nu există și nici nu a existat vreodată. Numele vine de la o fermă agricolă din apropiere de localitatea Râmnicelu din județul Brăila. Localitate care nu s-a numit niciodată Ion Sion (în trecut a purtat denumirea de Piscu).

Localizarea “polului căldurii” din România

Locul este fără doar și poate unul interesant din punct de vedere fizico-geografic. Pe malul drept al Buzăului câmpia este vălurită de interesante coline formate din nisip care la vânt mai intens devine mișcător. Asta a făcut ca încă de acum poate mai bine de un secol aceste dune să fie stabilizate prin plantații de salcâm ce pot fi recunoscute foarte lesne pe imaginile satelitare în apropiere de localitate. Aceste dune de nisip au atras de timpuriu atenția și din punct de vedere agricol și tocmai de aceea încă din perioada regală aici a fost înființată o fermă agricolă ce moștenea probabil un fost domeniu boieresc al familiei Șuțu, stăpână peste acele părți ale Bărăganului în secolul XIX.

Dună de nisip în perimetrul localității Râmnicelu
Plantație de salcâm menită să stabilizeze nisipul mișcător din lungul Buzăului

După al Doilea Război Mondial ferma naționalizată a fost denumită Ion Sion, fără doar și poate după denumirea unui apologet timpuriu al comunismului românesc. Un alt Ion Sion a fost comandant militar pe frontul de est, acolo unde și-a găsit sfârșitul, dar e exclus ca în perioada bolșevică cineva să îi fi slăvit în vreun fel actele de eroism împotriva “marelui frate de la răsărit”.

Grajdurile din incinta fermei regale devenită în anii comunismului “Ion Sion”
Clădire de patrimoniu din incinta fermei regale

Despre maxima absolută din România nu știm foarte multe lucruri precise. Stația meteorologică a funcționat într-un regim incert, probabil cu 3 termene de observație. De fapt, nu este clar cum s-a înregistrat acea maximă de temperatură (pentru mai multe detalii: shorturl.at/mDQW3) În plus, chiar dacă în intervalul respectiv la exteriorul Carpaților temperaturile erau foarte ridicate, mai mulți cercetători au găsit valori modeste ale temperaturii maxime la stațiile meteorologice din apropiere în ziua respectivă.

Termometru industrial instalat în cadrul fermei agricole în anii 70, prezentat eronat în presă ca termometrul pe care s-a înregistrat maxima absolută din România

Mai mult, nimeni nu pare să mai știe cu exactitate în zilele noastre unde a fost amplasată platforma stației meteorologice ce ar fi înregistrat maxima absolută din România în cadrul fermei. Localizarea stației meteorologice este în mod cert una eronată în anuarele meteorologice, fapt observat de Marinică&Ciobotu (2017). În plus, nu avem acces la registrele meteorologice care să indice explicit acea valoare, iar stația meteorologică nu făcea parte dintr-un program oficial de observație al Institutului Meteorologic de la acea dată. În plus, incinta fermei este în prezent de facto împădurită și din ceea ce spun oameni ai locului la fel stăteau lucrurile și în anii 60-70. Cât de probabilă ar fi așadar înregistrarea unei maxime de 44.5C la o stație meteorologică situată într-o regiune cu un grad mare de umbrire și cu păduri de salcâm în preajmă?! Era platforma dotată cu echipamente meteorologice omologate? Oare platforma meteorologică era înnierbată sau nisipul expus radiației solare? Pare imposibil de răspuns la aceste întrebări în momentul de față.

Să nu uităm că tot în manualele de geografie până acum ceva timp, dacă nu și în prezent, maxima absolută mondială de temperatură e prezentată drept cea de la Al-Azīzīyah din Libia (58C). Doar că în anii din urmă acel record a fost invalidat, considerându-se că observațiile respective nu au fost realizate în condiții meteorologice riguros standardizate. Cu certitudine, dacă ar fi supus unui proces riguros de verificare metodologică, maximul absolut de la Ion Sion nu ar putea fi validat. Cu toate acestea valoarea și-a făcut loc în lucrarea de sinteză Clima României din anii 1960 ce a fixat coordonatele lucrărilor climatologice pentru următoarele decenii.

Ca element de divertisment, nu putem exclude din acțiunea de promovare acestui record o inteligentă acțiune de popularizare a unor personalități comuniste cvasianonime. Folosind ca vector o valoarea record de temperatură din România, un mărunt și anonim activist comunist avea să fie invocat de generații și generații de elevi. Pe fond, un succes propagandistic de manual de care rigoarea științifică ar trebui să se debaraseze.

P.S: Mulțumiri domnului Constantin Pătrunoiu, (contabil al IAS-ului Ion Sion încă din anii 70), pentru informații despre fermă, locuri și oameni.