România împărțită între vremea frumoasă și furtuni – 5 august 2020

Ziua de 5 august 2020 va găsi cea mai mare parte a României sub influența unui areal de mare presiune. Asociat, vreme plăcută, cu un regim termic potrivit datei, dar și cu vânt slab la moderat, cu unele intensificări pe timpul zilei. Vremea frumoasă și caldă va fi asociată periferiei sud-vestice a unui maxim baric centrat în nordul Rusiei europene. În paralel, dinspre regiunile centrale ale Europei, de interes o zonă cu presiune ridicată, pe fondul extinderii către est a unei dorsale atribuite maximului Azoric. Acesta din urmă va intensifica o circulație dominant estică și sud-estică la nivelul României. De aici și vreme deosebit de plăcută atât termic, dar și ca aspect.

Dincolo de aspectul plăcut al vremii, de interes și regiunile vestice ale României, acolo unde gradul instabilității atmosferice va prezenta diverse grade de intensitate. Respectivul areal cu vreme instabilă va fi în legătură cu un nucleu depresionar activ pe nord-estul Mării Adriatice, și în deplasare ușoară peste nord-nord-vestul și vestul Balcanilor. În condițiile prezentate, partea nord-nord-estică a formațiunii barice va ajunge și pe vestul României. Cuplajul baric constituit între ariile de mare presiune, situate la nord, și cea de joasă presiune, vor favoriza o circulație predominant estică, condiții în care zona montană a Munților Apuseni și ai Banatului, în principal, vor constitui un supliment în cadrul dezvoltărilor noroase convective. Intensitatea fenomenelor meteorologice atribuite proceselor convective sunt prezentate în materialul de la figura 1.

Aerul cald și umed, coroborat și cu inițierile convective de natură orografică pot imprima un caracter local sever vremii în zona montană și deluroasă specifică județelor Alba, Arad, Bihor, nordul Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Posibile manifestări mai severe ale vremii și în zona montană din Maramureș. Aspectul vremii va depinde foarte mult și de rugozitatea reliefului (văi, depresiuni, piscuri montane), arii forestiere, cursuri de apă și lacuri. Toți acești parametri nu pot fi integrați la cel mai mic detaliu în modelările atmosferice actuale la nivel regional, cu atât mai puțin, la nivel global (GFS).

Pe lângă ariile considerate cu un grad mai ridicat pentru materializarea unor furtuni în a doua parte a zilei de mâine (notate cu I și II), în mod special, de interes și cele considerate cu Ic. În cadrul celei din urmă, sunt șanse pentru materializarea izolată a proceselor convective la intensități variate. Varietatea proceselor convective va fi condiționată de factorii locali care nu pot fi integrați în modelările atmosferice, așa cum s-a precizat și adineauri.

Figura 1. Tabloul meteo România și vecinătățile sale – 5 august 2020
Click pe imagine pentru detalii grafice

Pe scurt, o vreme foarte frumoasă și cu valori termice potrivite pentru mijlocul primei decade de august într-o bună parte a României. Totuși, prezența unui areal de joasă presiune pe vestul și nord-vestul Balcanilor, va aduce și o vreme instabilă, cu precădere, în regiunile vestice ale României. Astfel de manifestări ale vremii nu sunt excluse nici pe jumătatea vestică a Carpaților Meridionali și zona deluroasă din vestul extrem al Olteniei. ©Dr. Ilie Nicolae

Notă: Această analiză nu reprezintă o prognoză (nu poate fi considerată ca atare) ci un simplu exercițiu de interpretare a modelelor de prognoză în cheie geografică regională. În luarea deciziilor consultați doar prognozele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie – România, Serviciului Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova, Centrul Hidrometeorologic – Ucraina.

Ca urmare, pentru regiunile vestice, de urmărit cu mare atenție avertizările meteorologice imediate pentru fenomene specifice instabilității atmosferice