Povestea unui octombrie care a salvat viitorul an agricol

Contrar multor așteptări, după un septembrie caracterizat de o vreme demnă de mijloc de august, octombrie a pus punct zilelor caracterizate de un regim termic situat peste mediile climatologice caracteristice perioadei de referință. Totuși, primele două-trei zile ale lunii au mai păstrat din caracteristicile lunii septembrie, când s-au mai înregistrat valori medii de temperatură peste normele climatologice.

Pe ansamblu, luna octombrie 2016 s-a caracterizat printr-un regim termic modest, temperaturile medii fiind cu aproximativ 1,5…2,2°C sub standardul climatologic al regiunii raportat la intervalul 1981-2010. Cele mai modeste temperaturi, raportate la norma climatologică de referință, s-au înregistrat în jumătatea de nord a provinciei, cât și în toate zonele de deal și de munte. În schimb, valori medii de temperatură ceva mai apropiate de normalul climatologic s-au înregistrat în sud-estul Moldovei. Aici, un factor hotărâtor l-a jucat și apropierea de Marea Neagră, ca moderator termic.

Vremea rece din cursul lunii octombrie 2016 s-a datorat unor circulații intense ale maselor de aer din sector nord-estic. Pe astfel de circulații atmosferice au fost advectate și mase de aer rece, continental-polare, dinspre Câmpia Rusă. O pondere destul de importantă au deținut-o și circulațiile nord-vestice și nordice, advectând mase de aer polar-maritim.

În aceste condiții, dacă este să facem excepție de primele trei zile ale lunii, se poate vorbi de un regim termic potrivit pentru un mijloc de noiembrie, nicidecum pentru brumărel. De altfel, valorile medii situate, predominant, în intervalul 7,0…8,2°C sunt rezultatul acelor zile calde, de la începutul lunii. Exceptând respectivele zile, valorile medii ar fi fost cu aproximativ 0,5…1°C mai coborâte comparativ cu cele prezentate pe materialul de mai jos.

temperatua-medie-ms-oc-16

Valorile medii de temperatură Moldova – octombrie 2016

O caracteristică deosebită pentru octombrie 2016 o constituie cantitățile de precipitații cumulate. Astfel, după o primă pentadă a lunii în care Moldova se confrunta cu o secetă severă, a urmat o perioadă în care a turnat, efectiv, cu găleata.

Un prim episod de precipitații, ce-i drept, cam efemer, s-a înregistrat în intervalul 4-8 octombrie 2016. Următorul, care a constituit cca. 75…80% din totalul de precipitații al lunii, s-a consumat în intervalul 10-13 octombrie 2016. În urma acestuia, au rezultat cantități de peste 65…70 mm în toate regiunile. Cele mai afectate arii au fost cele din lungul râului Siret, unde cantitățile de precipitații au depășit 130…140 mm.

După aceea, episoadele cu precipitații au continuat, și acestea din urmă au adus cantități însemnate de precipitații, cel mai însemnat fiind cel din intervalul 15-16.X.2016. Ca urmare, octombrie 2016 a avut caracteristici de-a dreptul „musonice”, după o lungă perioadă de secetă ce părea interminabilă, la începutul lunii.

Astfel, după toate aceste episoade cu precipitații, cantitățile totale de apă cumulate au depășit 85 mm oriunde, cu maxime de peste 170…180 mm în lungul râului Siret. Mai mult de atât, punctiform, se observă și arii unde s-au depășit și 200 mm, conform materialului de mai jos.

precipitatii-total-md-oct-16

Cantitățile totale de precipitații Moldova – octombrie 2016

Rezultatul acestui octombrie rece și cu excedent pluvial s-a datorat prezenței unui maxim baric peste jumătatea de nord a Europei, în paralel cu o activitate depresionară intensă în bazinul central al Mării Mediterane.

Migrarea ariilor depresionare către nord-est (dincolo de arealul geografic al Moldovei) a fost mult îngreunată de blocul anticiclonic scandinav, fapt ce a făcut ca aceste depresiuni să activeze pe intervale mai lungi de timp exact peste arealul geografic al Moldovei. Configurația barică menționată a favorizat și intense advecții de aer rece, regenerând sistemele depresionare, la care s-a adăugat și vecinătatea Mării Negre, care a alimentat respectivele depresiuni cu umezeală.

Prezența anticiclonului Scandinav a favorizat și mișcări retrograde ale sistemelor depresionare, cu precădere, cel din intervalul 10-13 octombrie 2016.

Ulterior, către finalul lunii, s-a observat o activare a sistemelor depresionare atlantice, lucru ce s-a tradus prin cantități mai importante de precipitații prin partea de nord și nord-vest a Moldovei.

Combinația dintre masele de aer rece și cantitățile de precipitații menționate, a favorizat apariția ninsorilor la munte, unde s-a depus un strat consistent de zăpadă, de peste 35 cm pe Ceahlău Toaca (1894 m) și Călimani Rețițiș (2022 m).

Rezumat: S-a încheiat o lună octombrie caracterizată printr-un regim termic modest și cantități de precipitații excedentare, depășind cu 3…4 ori cantitățile medii multianuale (1981-2010), specifice lunii octombrie. Categoric, acest excedent pluvial este o binefacere pentru sectorul agricol, destul de vitregit în ultimii ani, de o secetă care părea fără de sfârșit.

Cea mai importantă caracteristică a precipitațiilor a fost aceea de uniformitate în timp și spațiu, acestea având timp a se infiltra foarte bine în solul secătuit de uscăciune. Până acum, în urma acestui episod pluvial, sunt premise bune pentru anul agricol 2016-2017 la nivelul întregii Moldove. (©Drd. Ilie Nicolae)

Notă: Această analiză nu reprezintă o prognoză (nu poate fi considerată ca atare) ci un simplu exercițiu de interpretare a modelelor de prognoză în cheie geografică regională. În luarea deciziilor consultați doar prognozele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie – România, Serviciului Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova, Centrul Hidrometeorologic – Ucraina.