Despre căldurile insuportabile, maxime absolute și „vinovatul” acestora…

Astăzi, în analele climatologiei românești, vorbim despre o zi mai specială, și anume, înregistrarea maximei absolute pe teritoriul actual al României. Așadar, în urmă cu 65 de ani, în localitatea Rânmicelu, Brăila, s-au înregistrat +44,5°C. De fapt, în multe lucrări se va regăsi sub denumirea de Ion Sion. Cel mai probabil, această denumire provine de la o veche proprietate, unde proprietarul era unul pe nume Ion S. Ion, de unde inițiala tatălui a dat numele de „Sion”.

În materialul de față s-a dorit o interpretare cu distribuția spațială a maximelor înregistrate la nivelul stațiilor meteorologice de pe actualul teritoriu al Moldovei istorice. Pentru obținerea acestor date s-au utilizat date proveninte e pe un grid extras de pe http://www.ecad.eu/, acesta comparat cu cele existente în lucrări de specialitate, pentru stații precum Iași sau Botoșani. Deoarece vorbim de valori obținute din extragerea de pe un grid, vorbim și de o marjă de eroare, aceasta fiind de ±0,75…1,0°C.

Ca idee generală, dacă este să privim materialul de mai jos, vremea a fost călduroasă, chiar caniculară în regiunile joase, din sudul și centrul Moldovei. În toate aceste regiuni, valorile maxime de temperatură au depășit 36°C.

În mod cert, printre aceste valori de peste 36°C, au fost și valori ce au atins 40°C, cu precădere, în zona geografică a Câmpiei Siretului Inferior.

De aceea, oricât de densă ar fi o rețea de observații meteorologice, tot există scăpări. Conform arhivei de pe www.infoclimat.fr, la cele mai apropiate stații de punctul cu pricina (Râmnicelu BR), s-au înregistrat valori de cca 40°C (Buzău 39,5°C; București Băneasa 38,9°C; Călărași 41,4°C). Totuși, privind cele 44,5°C din localitatea cu pricina și valorile ce d-abia au atins 39…41°C în localități situate la nici 50…70 km, există unele semne de întrebare asupra acestei valori termice. Rămâne de căutat temeinic în arhive, anuare meteorologice, să fie clarificată această situație…

maxime 10 08 1951

Distribuția valorilor maxime Moldova 10.08.1951
Model obținut în baza gridului http://www.ecad.eu/, cu erorile în cauză

Revenind la imaginea cu distribuția temperaturilor maxime pentru Moldova, în ciuda valorilor sahariene din sudul și chiar centrul acesteia, în nordul și nord-vestul provinciei vremea era chiar „răcoroasă”, cu cele 28…31°C.

Cum este și firesc, cele mai ridicate valori termice sunt înregistrate în momentul când ariile depresionare sunt cât mai aproape de nord-vestul României, moment în care au loc cele mai intense advecții de aer cald, saharian. De altfel, valorile de peste 43°C (44,3°C de la Calafat) din ziua de 24 iulie 2007 au fost înregistrate într-un context sinoptic similar cu cele ilustrat mai jos, pentru ziua de 10 august 1951. Astfel, în cursul zilei din care datează cea mai ridicată valoare maximă absolută, circulația maselor de aer era una pe fond sud-vestic, în regim ciclonic (SVC).

tempet 10081951

Distribuția câmpului baric la nivelul de 500 hPa gpdm (colorat) și la cel de 1000 hPa gpdm (izobare) 10.08.1951 ora 00 UTC
Sursa: www.wetter3.de

Ca o ipoteză personală, studiată și în cursul tezei de doctorat, în astfel de tipuri de circulații atmosferice, România este expusă la înregistrarea unor valori termice maxime extreme. Pe astfel de tipuri de circulații (sud-vestic în regim ciclonic), s-au înregistrat și cele 44,3°C de pe 24.07.2007 de la Calafat, 43,5°C de la Giurgiu, din 5.07.2000.

Un astfel de mecanism va mai funcționa și în cursul zilei de mâine (11.08.2016), pentru regiunile sudice și sud-estice ale Moldovei, cât și pentru partea de sud-est a României.

Pe scurt, clasificarea circulației sud-vestice ciclonice este rezultatul cuplajului dintre ariile depresionare ce activează peste nord-vestul Europei, extinse mult către sud-est, și cele de mare presiune, din estul și sud-estul acesteia. Concret, delimitarea dintre arealul depresionar și cel anticiclonic este luată în calcul izobara de 1015 mbar. Ca urmare, așa cum se observă și pe imaginea de mai sus, cu distribuția câmpului baric, teritoriul României era situat sub izobara 1010…1012 mbar, ceea ce reprezintă un sector depresionar.

Rezumat: În analiza de față s-a dorit ilustrarea valorilor maxime de temperatură peste Moldova istorică în cursul zilei în care s-a înregistrat maxima termică absolută. Mai mult de atât, s-a dorit o scurtă evidențiere a tipului de circulație atmosferică care favorizează înregistrarea unor zile cu temperaturi maxime extreme – cea dinspre sud-vest în regim ciclonic. (©Drd. Ilie Nicolae)

Notă: Această analiză nu reprezintă o prognoză (nu poate fi considerată ca atare) ci un simplu exercițiu de interpretare a modelelor de prognoză în cheie geografică regională. În luarea deciziilor consultați doar prognozele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie – România, Serviciului Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova, Centrul Hidrometeorologic – Ucraina.