Diagnoza meteo Europa 22-28 martie 2015

Intervalul 22-28 martie 2015 s-a caracterizat printr-o vreme ceva mai caldă comparativ cu mediile climatologice în cea mai mare parte a Europei Central-Estice, dovadă  constituită și de materialul cu distribuția anomaliilor termice, preluată de pe NOAA.

Conform acestuia, în regiunile amintite, temperaturile medii s-au situat cu 2…5°C, pe arii izolate, prin Ucraina și Belarus, și cu 5…7°C peste normele normele perioadei de referință. Areale caracterizate de temperaturi situate ușor peste aceste norme se observă și pe sudul Peninsulei Scandinave.

Răspunzător pentru această vreme caldă din aceste regiuni a fost cuplajul termobaric constituit dintre ariile depresionare ce au cuprins atât regiunile vestice cât și cele din sudul continentului cu ariile anticiclonice ce au predominat peste estul și chiar nordul Europei. Pe acest fond a fost transportat aer cald dinspre sud-est, mai exact dinspre Orientul Mijlociu și nord-estul Africii, acesta a caracterizat, în primă fază, regiunile central-sud-estice ale Europei, asta pe fondul cuplajului dintre ariile depresionare ce au acționat pe centrul Mării Mediterane și al centrilor de mare presiune de deasupra Câmpiei Ruse. Ulterior, acest aer cald și-au urmat drumul către nord, asta pe fondul cuplajului dintre același areal anticiclonic amintit, de această dată, cu ariile depresionare atlantice.

La polul opus, regiunile vestice și sud-vestice ale Europei au fost caracterizate de o vreme ceva mai rece pentru această dată, cu valori medii de temperatură ce s-au situat cu 1…3°C sub mediile perioadei, situație ce s-a datorat gradului ridicat de instabilitate cât și al advecțiilor de aer mai rece, polar-aceanic, acesta fiind aspirat dinspre regiunile nordice ale Atlanticului, în sectorul rece al depresiunilor mediteraneene.

temp_anom euro 22-28.03.15

Pluviometric, intervalul de față s-a caracterizat prin cantități modeste de precipitații în regiunile centrale, estice și nordice ale Europei, asta, în strânsă legătură cu ariile anticiclonice ce au activat peste aceste regiuni.

În consecință, precipitațiile au preferat regiunile vestice cât și cele din sudul continentului european, arii unde s-a putut vorbi de cantități cuprinse între 50 l/mp în nord-vestul Europei și până spre 100…150l/mp în partea sudică a acesteia, cu cele mai reprezentative cantități fiind aferente regiunilor deluroase și montane din centrul și nord-estul Italiei cât și vestul Balcanilor.

pp_tot euro 22-28.03.15

Pe ansamblu, ultima săptămână de martie 2015 a împărțit, sub aspect termic, Europa în două sectoare, și anume: unul ceva mai cald în est și centru și unul mai rece pe vest și sud-vestul ei. Precipitațiile, așa cum s-a arătat, au preferat zonele marginale din vestul și sudul continentului, asta fiindcă restul acestuia au fost caracterizate de un regim anticiclonic, cu nucleul său centrat peste estul și chiar nord-estul Europei.