Diagnoza meteo Europa 24-30 august 2014

Ultimele zile din vara acestui an s-au caracterizat printr-o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a Europei. Acest lucru e confirmat și de modelarea numerică de pe materialul de mai jos, sursa: NOAA.

Conform acestuia, în ultima săptămână s-a observat o predominare a valorilor medii de temperatură ce s-au situat cu 1…3°C sub cele caracteristice unui final de august.

Direct răspunzător pentru aceste valori termice ușor modeste pentru această perioadă din an a fost existența unor depresiuni mobile atlantice ce au migrat pe aliniamentul Arh. Britanic, regiunile centrale ale continentului, și mai departe, către regiunile răsăritene ale acestuia, cât și existența unui maxim baric situat la vest și nord-vest de Peninsula Scandinavă. Astfel, pentru regiunile central-sudice ale Europei, acest regim termic ceva mai modest comparativ cu mediile climatologice ale perioadei a fost asociat mai mult gradului ridicat de instabilitate și într-o mai mică măsură unei advecții de aer rece, de proveniență nord-estică, iar pentru centrul și partea central-nordică, această situație termică a avut o proveniență de natură advectivă, aici fiind resimțită din plin advecția de aer rece, dinspre regiunile nord-estice și nordice ale continentului.

Valori medii de temperatură situate ușor peste cele obișnuite în această perioadă au fost caracteristice atât regiunelor sud-vestice cât și celor sud-estice, aici fiind vorba de medii termice ce s-au situat cu 1…4°C peste normele climatologice ale perioadei.

Această vreme ușor mai caldă comparativ cu perioada de față din sud-vestul Europei a fost asociată atât unei advecții de aer cald, dinspre regiunile nord-vestice ale Africii, cât și a vremii stabile, asociată ariilor anticiclonice ce au caracterizat Peninsula Iberică întreaga perioadă de referință, aceasta s-a remarcat printr-o insolație destul de puternică ce a ajutat la înregistrarea unor valori maxime ce au depășit 38…40°C în Spania.

De asemenea, regiunile sud-estice ale continentului s-au situat la contactul dintre ariile depresionare ce au cuprins regiunile centrale și central-estice ale acestuia și cele de mare presiune ce au ocupat arii destul de vaste din Turcia și Orientul Mijlociu. Cu acest tablou sinoptic, peste aceste regiuni a fost transportat un aer cald din sector predominant sud-sud-vestic, dinspre regiunile nordice și nord-estice ale Africii.

t_anom europa 24-30.08.2014

Precipitațiile, în strânsă legătură cu distribuția centrilor barici de joasă presiune (cicloni), au caracterizat o bandă dispusă de la vest către est, aceasta s-a întins dinspre zona geografică a Arh. Britanic, Europa Centrală și până în regiunile estice ale Europei. În toate aceste regiuni s-a vorbit de cantități însemnate de precipitații, acestea au totalizat cca. 50…150l/mp în tot acest interval de referință.

La nord și sud de acest areal caracterizat de o instabilitate destul de accentuată, s-a vorbit de cantități modeste de precipitații sau chiar au lipsit, această absență  fiind mai evidentă în regiunile sudice ale Europei, și anume, Spania, cea mai mare parte a Italiei cât și a Greciei.

pp_tot europa 24-30.08.2014

Pe ansamblu, vara anului 2014 s-a încheiat pe fondul unor valori medii de temperatură ceva mai modeste în cea mai mare parte a Europei, excepție, regiunile sud-vestice și sud-estice unde vremea de vară a continuat. Precipitațiile au preferat un areal latitudinal cuprins între Marea Britanie, regiunile centrale ale Europei și extins până în Belarus, Republicile Baltice și vestul Rusiei europene.