Tabloul meteo la data de 30 august 1940-Cedarea părții de NV a Transilvaniei de România către Ungaria în urma Tratatului de la Viena

Conjuctura istorică care a condus la această pierdere teritorială a României Mari 

Pe scurt, acest dictat urmărea ca Germania nazistă să-și croiască drum către regiunea petroliferă aferentă actualului județ Prahova, de altfel, această graniță ce cuprindea noul teritoriu acaparat se apropia la câțiva zeci de km de această zonă petrolieferă. Întreaga mașinărie de război a Germaniei a funcționat cu petrol extras din România.

De altfel, Germania lui Hitler a profitat de sentimentul de reîntregire teritorială a Ungariei, acest sentiment survenind în urma ultimatului impus de către URSS României în cursul zilei de 28 iunie 1940.

În urma acestei pierderi teritoriale, România pierdea orașe precum Oradea, Cluj, Tg. Mureș sau Baia Mare.

Condițiile macrosinoptice ce au caracterizat această zi la nivel european

Această zi a fost caracterizată de persistența unui maxim baric ce a caracterizat partea vestică a Europei, aici fiind vorba despre extinderea către nord a maximului baric azoric (ariile anticiclonice sunt marcate cu litera H). De asemenea, arii caracterizate de o presiune atmosferică ridicată sunt specifice atât regiunilor  din nord-estul extrem cât și prin zona central-estică a continentului.

Ariile de joasă presiune (marcate cu litera T) au caracterizat regiunile nordice, îndeosebi arealul geografic caracterizat de Peninsula Scandinavă, din acest sistem depresionar se observă extinderea a două areale de presiune scăzută mai slab organizate, unul către regiunile centrale ale Europei și un altul către estul acesteia.

Cu acest tablou sinoptic, jumătatea vestică a Europei a fost caracterizată de o circulație predominantă din sector nordic, aceasta a transportat un aer rece și mai umed, de proveniență polar-maritimă. De circulație nordică, mai bine spus, nord-vestică, a avut parte și regiunile estice, și aici fiind vorba tot despre aceeași masă de aer polar-maritim amintită ceva mai devreme, însă aici aceasta s-a mai continentalizat.

Regiunile sudice și cele central-sud-estice ale Europei, fiind situate le est de arealul depresionar extins peste centrul acesteia și la vest de acel areal anticiclonic ce ocupa regiunile aferente actualei Ucraine, R. Moldova, NE României, Belarus, a fost facilitată o advecție de aer cald dinspre sud, de proveniență nord-africană.

România, pe parcursul acestei zile, a fost caracterizată de situarea exact la mijlocul acestor doi centrii barici (anticiclonul situat deasupra actualei Ucraine și a sistemelor depresionare ce s-au extins peste centrul Europei), lucru ce a favorizat o advecție de aer cald, acesta a caracterizat regimul termic din regiunile sudice și sud-estice ale țării, în mod deosebit.

 30081940 00UTC

Această afirmație poate fi consolidată și de maxime de 28.2°C înregistrate la Turnu Măgurele, 27.6°C la București-Băneasa, 26.7°C  la Drobeta Turnu Severin, 26.3°C la Târgu Jiu, 25.8°C în Călărași. În schimb, regiunile vestice ale țării au avut parte de o vreme ceva mai răcoroasă, dovada fiind și cele 19°C din Arad.

Minimele au caracterizat o vreme normală pentru un final de august. Câteva exemple de valori minime înregistrate în cursul acestei zile: 17.5°C la Călărași, 16.5°C la Turnu Măgurele, 15.6°C la București Băneasa. Totuși, la Arad, această zi a adus o minimă ce s-a oprit la 8.5°C și aproximativ 10.5°C la Baia Mare. Ziua a fost caldă chiar și la stația meteorologică de la Vf. Omu, aici s-a consemnat o valoare maximă de 7.3°C și o minimă ce a coborât până undeva în jurul valorii de 2°C.

Ca aspect, vremea a fost predominant frumoasă în sudul și sud-estul teritoriului iar în rest, aceasta a avut un caracter schimbător. În nordul, centrul și vestul țării au fost consemnate și ceva precipitații, aceastea au fost și sub formă de aversă. Vântul a fost ceva mai alert în zonele cu instabilitate mai accentuată. În rest, a suflat până la cel mult moderat.