Despre despăduriri și inundații, altfel.

Una dintre marotele discuțiilor mediatice de la noi cu prilejul oricăror inundații o constituie despăduririle. Persoane cu o viziune îngustă asupra fenomenelor hidro-meteorologice identifică drept cauze aproape exclusive ale unor astfel de fenomene despăduririle și posibile arme meteorologice cu care dușmani de moarte ai noștri ne atacă plini de osârdie.

A doua cauză are o doză de penibil care ar trebui să ne oblige să o tratăm cu o doză consistentă de umor. Și atât.

Prima cauză, despăduririle, reprezintă indiscutabil o cauză reală, dar care este invocată în exces față de rolul pe care îl au în producerea unor astfel de evenimente.

În cazul inundațiilor pe bazine mari (Trotuș, 2005 sau 2008) despăduririle au jucat un rol central. În cazul inundațiilor pe bazine mici (Sucevița, 2010; Luncavăț, 2014) rolul acestora este unul mult mai redus, rolul principal fiind purtat de cantitatea imensă de precipitații căzută într-o perioadă scurtă de timp. Fără a intra în detalii topoclimatice, este cunoscut că pădurea, în funcție de compoziția sa, poate să rețină chiar în totaliltate ploile mici, de 1-3 mm, dar această retenție se diminuează considerabil la cantități mari de precipitații, astfel încât, dintr-o ploaie de 50-100 mm în câteva ore, din pricina intensității mari, retenția nu depășește 2-3 procente, adică mai toată ploaia respectivă ajunge în sistemul hidrografic Vaideeni, Vâlcea. Localitate situată în bazinul râului Luncavăț. Bazin împădurit în proporție de 90% în sectorul montan, excepție făcând regiunea de creastă a munților Căpățânii situată în etaj alpin și subalpin.

Iată că gradul de împădurire din acest bazin nu a ajutat în nici un fel la atenuarea viiturii care a măturat casele situate la ieșirea din munte a acestui râu. Și asta pentru că în bazinul acestui râu s-au înregistrat cantități de precipitații de 100-150 mm în 24 de ore pe fondul unui sol saturat în apă. Ba din contră, gradul mare de împădurire care atenuează în condiții normale viiturile a făcut ca râul Luncavăț să nu se fi revărsat prea frecvent, ceea ce a dat curaj localnicilor să își instaleze casele foarte aproape de malul unei ape aparent inofensive. Doar că la precipitații deluviene retenția forestieră a precipitațiilor a eșuat cu rezultate deja cunoscute. Despăduririle ilegale constituie o infracțiune ce trebuie aspru sancționată, dar să nu ne imaginăm că dacă vom împăduri orice colț de țară vom scăpa de inundații. Mai important este ca niciodată să nu instalăm case pe malul apei, oricât de inofensiv ar părea acel curs și aș îndrăzni să spun, oricât de bine amenajat hidrotehnic ar părea. Mai important ar fi ca să identificăm în mod real toate localitățile din Subcarpații Getici de la ieșirea râurilor din munte care se pot confrunta cu fenomene similare.

 mm 2.08.2014

Toată zona de contact cu muntele, din Buzău până în Mehedinți se poate confrunta cu fenomene similare: precipitații excepționale potențate orografic pe circulații sudice ale celuleor convective ce pot forma un efect de tren pe bazinele hidrografice alungite N-S. Tototdată, ar merita o atenție specială și modul în care se instalează comunitățile de țigani. La Vaideeni, inundațiile din zilele trecute au ras tocmai această comunitate, instalată la periferia așezării, într-o zonă mai puțin prielnică și cam acesta este modul în care sunt sedentarizate aceste comunități în mai toate așezările României.

Așadar, se impune o privire mai nuanțată asupra unor astfel de fenomene. Exaltarea pe orice subiect este păguboasă.