Foehnul de Cotnari

Nu de puține ori, pe parcursul iernii, stația meteorologică de la Cotnari din rețeaua ANM ne atrage atenția prin valori foarte ridicate ale temperaturii aerului față de tot ce se întîmplă în restul Moldovei. Explicația acestor situații o constituie procesele foehnale ce se produc pe rama estică a culmii Dealu Mare-Hârlău în situații de advecție caldă ce se resimte în altitudine peste aerul rece inert din regiunile joase, în cazul de față valea Siretului.

Ceea ce trebuie să precizăm este că acesta nu este un foehn clasic, termodinamic, în care pe versantul expus advecției se produc precipitații. Teoria clasică a foehnului explică diferența de temperatură dintre un versant și altul al unui obstacol orografic prin răcirea aerului după adiabata umedă pe versantul expus advecției, în timpul ascensiunii, în timp ce după nivelul culmii descendența se produce după adiabata uscată. Acest tip de foehn are însă un indicator prețios: precipitații pe versantul expus advecției.

De cele mai multe ori însă temperaturile mari de la Cotnari nu sunt însoțite de precipitații pe versantul vestic al Culmii Dealu Mare-Hârlău, aceasta fiind și situația de acum. În acest caz este vorba de un al doilea tip de foehn, denumit hidraulic, în care unul din versanți se află într-un lac de aer rece, inert, care provine dintr-o perioadă sinoptică precedentă, iar celălalt versant este supus unei deversări peste nivelul culmii a aerului cald provenit dintr-o advecție caldă ce se află în curs de desfășurare. Această ,,deversare” conduce la o încălzire suplimentară a aerului cald prin comprimarea adiabatică în cursul descendenței.

MM-22-DEC-2013-foehn

Așadar, indicii ale producerii foehnului hidraulic pe versantul estic al Culmii Dealu Mare-Hârlău, 22.XII.2013:

1. Condițiile barice de pe continent indică o advecție caldă dinspre vest între formațiunea anticiclonală din SE continentului și arealul depresionar din nordul continentului.

2. Temperatura aerului este foarte ridicată în puncte relativ izolate, la est de anumite culmi orografice (Cotnari dar și Rădăuți).

3. Temperatura în valea Siretului, la Pașcani (MM) este mult sub 0 grade (-3,5˚C la ora 21), aerul rece fiind inert în condiții de calm atmosferic cu umezeală relativă peste 90%.

4. Temperatura la Cotnari (ANM) este de +6,6˚C, vântul suflă din vest cu 27 km/h și umezeală relativă de 50%.

5. Între cele două puncte(Pașcani și Cotnari) nu se produc precipitații.

Așa cum am mai spus, aceasta ar fi explicația pentru anomalia termică pe care o reprezintă Cotnariul la nivelul Moldovei, mai ales în anotimpul rece, dar nu numai. Poate chiar și vinul de Cotnari este un dar, măcar parțial, al acestui tip de foehn. Ar mai fi demn de menționat că aceasta ar fi forma dominantă de foehn la nivelul României, dar lucrul acesta ar trebui demonstrat prin studii detaliate.