2012

Pentru a scoate în evidență caracteristicile termice ale anului 2012 am calculat abaterea medie pentadică a temperaturii aerului față de mediile multianuale pe baza datelor provenite din observațiile de la stația meteorologică UAIC.

Pe scurt, un an al contrastelor termice. Oarecum paradoxal, caracterul aparte a fost  dat de temperaturile reduse ce s-au înregistrat în lunile de iarnă. Cu excepția primei părți a lui ianuarie, restul zilelor aferente lunilor de iarnă au fost foarte reci. Valul de frig siberian din februarie a făcut ca temperatura medie a acesteia să fie cu cca 7˚C sub media multianuală. Minima acestui an la stația meteo UAIC a fost de -22,9˚C pe 12 februarie, mai mare cu cca. 4˚C față de minima stației oficiale înregistrată în aceeași zi. Un caracter special a avut și luna decembrie ce s-a remarcat prin persistența temperaturilor reduse, asociate unui strat de zăpadă consistent instalat din prima decadă a lunii.

2ian2013_2012

În ciuda temperaturilor reduse din lunile de iarnă celelalte anotimpuri au fost dominate de abateri pozitive ale temperaturii, nu mai puțin de 12 pentade(60 de zile) fiind caracterizate prin abateri medii ale temperaturii mai mari de +5˚C. Temperatura maximă la Iași UAIC a fost de 39,5˚C fiind înregistrată pe 7 august (la stația oficială 41,5˚C, nouă maximă absolută pentru Iași). Ceea ce trebuie remarcat este persistența abaterilor pozitive, de la mijlocul lui  martie până la sfârșitul lunii noiembrie doar 4 pentade înregistrând abateri negative. În plus, temperaturile au depășit 30˚C la începutul lunii mai sau la începutul lunii octombrie, ceea ce a însemnat abateri de peste 10˚C pentru zilele respective.

Persistența abaterilor pozitive din martie până în noiembrie a condus pe ansamblu la un an mai cald decât în mod obișnuit.