Comparaţii între stratul de zăpadă în Eurasia 14 decembrie 2011(stânga) şi 14 decembrie 2012(dreapta)

După cum se poate observa şi pe imaginea de faţă, în decembrie 2011 în mare parte a Europei stratul de zăpadă a lipsit (excepţia  fiind reprezentată de ariile montane înalte şi cea mai mare parte a Peninsulei Scandinave). Motivul pentru lipsa stratului de zăpadă în mai bine de 2/3 de continent în cursul lunii decembrie 2011 a constituit-o prezenţa unui areal anticiclonic pe jumătatea sudică şi chiar centrală a Europei şi a unor succesiuni de cicloni atlantici mobili peste jumătatea de  nord a continentului.

Cuplajul dintre ariile de înaltă presiune din sudul continentului cu cele de joasă presiune din nord au favorizat transportul unui aer cald, de proveninenţă atlantică, acest lucru împingând izoterma de 0˚C aproape de Munţii Ural.

În schimb, decembrie 2012 s-a caracterizat, după cum s-a arătat şi pe ultimele postări de pe Meteo Moldova, printr-o iarnă meteorologică destul de promptă, acest lucru fiind observabil şi pe imaginea noastră (dreapta). Răspunzător pentru această iarnă punctuală din decembrie 2012 a fost extinderea anticiclonului est-european (acesta constituind o extensie a anticiclonului siberian) peste jumătatea de est a continentului ca mai apoi acest centru de înaltă presiune să se extindă şi către jumătatea nordică a acestuia iar ariile de joasă presiune au preferat jumătatea de sud şi sud-est a Europei.

Cuplajul termobaric dintre aceştia a favorizat, spre deosebire de anul trecut, un transport de aer rece, dinspre Câmpia Rusă şi precipitaţiile care au existat în această primă jumătate a lunii decembrie 2012 au fost predominant sub formă de ninsoare, dovadă fiind şi imaginea din dreapta.

Exceptând Europa, aceleaşi diferenţieri între decembrie 2011 şi 2012 se pot aplica, în mare parte, şi pentru mare parte din Asia şi anume în decembrie 2012 o extindere mai vastă a stratului de zăpadă comparativ cu cel din anul precedent.

19dec_01