Ce ne spune toamna despre iarnă

Caracteristica principală a toamnei 2011 a fost reprezentată, fără discuţii, de lipsa precipitaţiilor, cantitatea cumulată de precipitaţii la Iaşi UAIC fiind de cca. 60 mm, cu puţin peste jumătate din valoarea medie climatică anotimpuală. În plus, mai bine de jumătate din acestă cantitate (cca. 32 mm) s-a acumulat într-un singur episod ploios din a doua pentadă a lunii octombrie. Explicaţia acestei situaţii a fost prezentată pe larg în articole din această perioadă, blocajul anticiclonal manifestat la nivel continental având de foarte multe ori intensitatea maximă la nivelul ţării noastre. Această realitate este exprimată extrem de concludent prin regimul presiunii atmosferice din această toamnă. Trebuie să menţionăm că deficitul pluviometric se instalase deja din a doua jumătate a verii, ceea ce face ca în prezent să ne aflăm în Moldova, pe ansamblu, în cea de a cincea lună de secetă.

03_12_2011_toamna_despre_iarna

Sub aspect termic, după o lună septembrie caldă au urmat două luni succesive cu abateri negative faţă de media climatică, lucru rar întâlnit în ultimii ani. Atât octombrie, cât şi noiembrie, s-au caracterizat prin temperaturi reduse, în condiţiile alternanţei dintre fazele de advecţie rece şi cele de răcire nocturnă radiativă facilitate de anticiclonii stabilizaţi în partea central-estică a Europei. Primul îngheţ de toamnă s-a produs destul de timpuriu comparativ cu ultimii ani (18 octombrie), iar minima de aproape -8ºC pentru luna noiembrie poate fi apreciată la fel de atipică pentru realitatea meteorologică a ultimului deceniu.

03_12_2011_toamna_despre_iarna_2

Semnificaţia acestei toamne sub aspectul predicţiei este că şansele ca luna decembrie să fie una rece, adică a III-a lună consecutivă cu abateri negative de temperatură, sunt foarte mici, ceea ce înseamnă că sunt toate condiţiile pentru o iarnă cu aspect tomnatic, mai ales la începutul său. Aceasta este doar o probabilitate statistică ce pare deja să se respecte. Pe termen mediu şi lung, din fericere, atmosfera se comportă de cele mai multe ori impredictibil.

Notă: informaţiile din acest articol pot fi generalizate, cu abateri minime, pentru toată Moldova istorică.