Vara 2011: bilanţ continental

Vara s-a terminat calendaristic de ceva timp şi cu ajutorul datelor de sinteză furnizate de NASA-CPC putem să facem un succint bilanţ termo-pluviometric la nivel continental.

Sub aspect termic este foarte uşor de remarcat contrastul între vestul continentului, acolo unde temperaturile medii pentru întreaga vară au fost apropiate de media climatică şi regiunile din est, inclusiv România, unde s-au înregistrat abateri pozitive de 1-3ºC. Cauza acestui contrast este de natură dinamică. Persistenţa în estul continentului a unor formaţiuni barice anticiclonale (condiţii de blocaj) au limitat pe o parte acţiunea depresiunilor atlantice la vestul continentului şi au condus pe de altă parte la o încălzire a maselor de aer în condiţii de stabilitate în regiunile din estul Europei. Trebuie să menţionăm însă, în ciuda acestor abateri, că nu am avut de a face cu condiţii extreme sub aspect termic decât pe suprafeţe restrânse în Peninsula Iberică, Panonia şi nord-vestul Peninsulei Balcanice.24_10_2011_bilant_contiental

Sub aspect pluviometric putem distinge mai multe areale. Prin deficitul major de precipitaţii se remarcă Peninsula Iberică, vestul Peninsulei Balcanice şi regiunile limitrofe Golfului Botnic (Finlanda şi nord-estul Suediei). Excedentul de precipitaţii este concentrat pe traseul depresiunilor atlantice ce au pătruns pe continent dinspre Marea Nordului (Danemarca, Ţările de Jos, Câmpia Germano-Polonă), a căror acţiune a fost limitată însă la longitudinea ţărilor baltice de către amintiţii anticicloni de blocaj. În rest, domină o distribuţie contrastantă, în pete, indusă strict de activitatea convectivă (aşa cum este şi cazul României).