Diagnoză meteorologică: ianuarie 2011 (Iaşi)

La începutul fiecărei luni Meteo Moldova îşi propune să realizeze un profil termo-pluviometric al lunii precedente. Datele utilizate în acest scop sunt cele provenite de la staţia meteorologică a Facultăţii de Geografie/Geologie din Iaşi (UAIC).   Ianuarie 2011 s-a încheiat cu o temperatură medie de -1,4°C, ceea ce o poate încadra în categoria lunilor normale din punct de vedere termic. Trebuie să ţinem cont că această staţie este una urbană şi că în această perioadă din an temperaturile din oraş sunt cu 1,5-2 grade mai mari în oraş decât în exterior. Temperatura maximă a fost de 10,5°C în 18.I, iar temperatura minimă a coborât până la -14,4°C în 5.I. Aceste valori extreme pun în evidenţă contraste termice destul de accentuate, subliniate şi de existenţa a 10 zile extrem de calde şi a 4 zile extrem de reci (cumulat, jumătate din lună s-a situat în caracteristici termice extreme).   Din punct de vedere sinoptic s-au individualizat foarte clar 3 perioade: două perioade reci (1-9, 24-31) şi o perioadă foarte caldă (10-23).   Sub aspect pluviometric, cei 13 mm acumulaţi pe parcursul întregii luni nu reprezintă decât jumătate din media multianuală la Iaşi. E nevoie de un februarie mult mai bogat în precipitaţii pentru a nu intra în primăvară cu un serios deficit pluviometric.

05_02_2011_diagnoza_ianuarie_iasi