Stratul de zăpadă pe continent

A treia decadă a lunii ianuarie, cea în care ne aflăm, este pentru cea mai mare parte a continentului, din punct de vedere climatic, perioada cea mai rece a iernii. Cel mai bun indicator al acestei realităţi climatice îl constituie prezenţa şi consistenţa stratul de zăpadă. În aceste zile, cel mai consistent strat de zăpadă la nivelul continentului – peste 50 cm – se extinde peste Scandinavia, exceptând partea sudică a Suediei, Finlanda şi cea mai mare parte a Rusiei, adică regiunile care au fost suficient de reci pentru a conserva stratul de zăpadă ce s-a acumulat fără întrerupere de la începutul anotimpului rece. Europa Centrală este acoperită discontinuu de un strat subţire, ce nu depăşeşte decât local 5 cm. În afara acestui areal, în Franţa şi Italia, stratul de zăpadă s-a instalat la înălţimi mai mari de 7-800 m. În ultimele zile s-a depus un strat consistent de zăpadă (10-20 cm) şi în Peninsula Balcanică (Serbia şi Bosnia), România şi sudul Ucrainei. În România, cel mai consistent strat de zăpadă, în afară de arealul montan, se găseşte în sudul Moldovei şi nordul Bărăganului(30-35 cm), în timp ce în nordul Moldovei stratul de zăpadă nu depăşeşte 10 cm.

25_01_2011_stratul_de_zapada